Zoek een land, plaats, accommodatie of activiteit

Zoek

 

 

disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.VakantieReisWijzer.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Zoover Media-Kwekerijweg 2c,3709 JA, Zeist. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

VakantieReisWijzer.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. VakantieReisWijzer.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door VakantieReisWijzer.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van VakantieReisWijzer.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie/vakantie/reis, de aankoop van een product/dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op VakantieReisWijzer.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VakantieReisWijzer.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VakantieReisWijzer.nl de informatie op deze site op te slaan(uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van Content op de Site geeft de bezoeker VakantieReisWijzer.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft VakantieReisWijzer.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft VakantieReisWijzer.nl bij dezen een volmacht om, indien en voor zover VakantieReisWijzer.nl niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.
De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig handelt.

Cookies

VakantieReisWijzer maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies worden gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites deze voor u relevante reclame te tonen.
Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help'' menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbod http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/internet-en-software/veiligonline/extra-informatie/cookies-verwijderen/


Verstrekking aan derden

VakantieReisWijzer.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

VakantieReisWijzer.nl behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van VakantieReisWijzer.nl zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door VakantieReisWijzer.nl. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de ‘cookie’informatie. VakantieReisWijzer.nl is tevens gerechtigd uw op de site geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. VakantieReisWijzer.nl is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.


Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. VakantieReisWijzer.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door VakantieReisWijzer.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Begripsomschrijvingen

“content” Alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal, (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

“Website”: deze website, te bereiken via www.VakantieReisWijzer.nl;

“VakantieReisWijzer.nl”: Website geexploiteerd door Zoover Media onder licentie van Webassets B.V., gevestigd te Zeist, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden-Nederland onder nummer 09146883.

 

Vakantienieuws | Vakantie links Naar boven | Home

 

Redactie

Ontbrekende accommodaties
Bent u op vakantie geweest en wilt u uw reactie geven, maar staat uw accommodatie niet op VakantieReisWijzer?Meld ontbrekende accommodaties


Ontbrekende activiteit of bezienswaardigheid
Ontbreekt er een activiteit of bezienswaardigheid op VakantieReisWijzer? U kunt deze hier toevoegen.Meld ontbrekende activiteit of bezienswaardigheid


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over VakantieReisWijzer?Neem dan hier contact op

0.006 sec

*